Saker att tänka på innan du börjar spela

Varningar om spel och dobbel och dess fördärv gavs hårda uttryck för förr i tiden. Det var inte ett rättrådigt leverne att ägna sig åt hasardspel. I en ordbok från 1922 står det följande, fritt översatt till modern svenska: "Skall ni särdeles akta er för hasard". Att hasard är det samma som risk framhölls även. Andra nedsättande ord var "vågspel" och "tillfällighet". Troligen hade dessa ord samma effekt som förbjudna ting även idag, det vill säga de blir spännande att prova på. Men i dagens moderna samhälle behöver ingen skämmas för att spela om pengar såvida det inte är ett sjukligt tvångsbeteende. Nej att spela lite grann för nöjes skull och med chansen att vinna är en rolig sysselsättning.

Veckoplan och månadsplan

Dock bör man inte ge sig huvudstupa in i spel vad det än kan vara, lotter kanske undantaget. Men att börja med kasinospel på nätet helt utan kunskaper kan vara dåraktigt. Det första som man bör börja med är spelkassan och dess storlek samt fördelning över tid. Hur mycket får jag spela för per dag? Hur många dagar per vecka är spel tillåtet? Börja inte med att spela varje dag, den ovane måste få återhämta sig. Det kan rekommenderas med ett par max tre speldagar per vecka och dessutom en spelfri vecka per månad.

Viktigt med spelbudget

Nästa steg är att bestämma spelkassan. Den som har bra koll på sin vardagsekonomi har inga problem med detta.Alla andra bör begränsa sig till en låg summa. Dessutom kan man avgöra att under en vecka får man bara fortsätta att spela för eventuella vinster. Den som förlorar hela tiden skall inte kompensera detta med mer spel för att täcka förluster. Då kan man lätt hamna i spelberoende. Se upp!